Τα Δικά μας Ειδικά Οροθέσια

sword

ΑΒΑΤΟΝ

Συνεχής επιδίωξη της Αριστείας ως :

• Καλλιέργεια ψυχής,
• Μεγαλοψυχία
• Γενναιότης
ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ

Προστασία και Στήριξη της Μητρότητας:

Αναστολή κατά τα δύο πρώτα  χρόνια, της υποχρεωτικής παρουσίας στις Εργασίες και της καταβολής των οικονομικών εισφορών

Περί Αληθείας :

πνευματικό επίπεδο: Ουδέν εμπόδιο στην αναζήτηση της Αληθείας

κοινωνικό επίπεδο: Η Αλήθεια κύριο χαρακτηριστικό της ανθρώπινης Συμπεριφοράς

Στήριξη στο Δικαίωμα της Μόρφωσης για όλους τους ανθρώπους

Περί Αξιοπρέπειας:

Η Προστασία της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας και κυρίως των Παιδιών

γνωμονας διαβητης

Ξεκίνα Σήμερα Και Διαμόρφωσε Το Αύριο Σου

Γίνε μέλος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος Γυναικών
 
Γίνε Τέκτων