sunset

Τι είναι ο Τεκτονισμός

  • Ο Ελευθεροτεκτονισμός είναι μια Παγκόσμια Αδελφότητα, ανδρών και γυναικών, με φιλοσοφικές, πνευματικές και φιλανθρωπικές δράσεις και η οποία αποτελείται από ένα σύστημα αδελφοτήτων, μικρής λειτουργικής και θεωρητικής τεκτονικής διαφοροποίησης.
  • Ο Τεκτονισμός  ή Ελευθεροτεκτονισμός είναι ένα διαχρονικό και σχεδόν αναλλοίωτο Σύστημα Αρχών και Αξιών το οποίο συμμετείχε και συμμετέχει, ουσιαστικά, στην διαμόρφωση της Ανθρώπινης Αξιακής Κουλτούρας.
  • Ο Ελευθεροτεκτονισμός είναι ένα σύστημα Ηθικής το οποίο βασίζεται επί της ανθρώπινης διανοήσεως. Εξελίσσεται με στόχο την Ηθική και πνευματική ανύψωση των μελών του μέσω των μυητικών διαδικασιών, οι οποίες κύρια στοχεύουν στην αυτογνωσία- εξερεύνηση του εσωτερικού μας κόσμου, στην αναζήτηση της Αληθείας, στην εφαρμογή των Αξιών της τεκτονικής Ηθικής και στην Φιλανθρωπία.

Βάσει των τεκτονικών κειμένων, Ελευθεροτεκτονισμός είναι: “Θεσμός αφ΄ εαυτού προερχόμενος, απορρέων εκ του Ορθού Λόγου και κατά συνέπεια Παγκόσμιος. Έχει ιδίαν γένεσιν, η οποία ουδόλως πρέπει να συγχέεται προς την Αρχήν των Θρησκειών, αφήνει δε εις έναν έκαστον την ελευθερίαν των δοξασιών του και δια τούτο δεν είναι Θρησκεία”. Ταυτόχρονα δεν είναι πολιτικός οργανισμός, αλλά θεσμός προοδευτικός ο οποίος , “ουδέν θέτει όριον εις την αναζήτησιν της Αληθείας”.

Όπως δε υποστηρίζει ο άγγλος επιστήμων, φιλόσοφος, διαφωτιστής και τέκτων, Τζων Λοκ (1632-1704): “…στο Τεκτονικό γίγνεσθαι ενυπάρχουν οι Αρετές, Αγάπη για τις Επιστήμες και τις Τέχνες, επιθυμία για Γνώση και ανήσυχο πνεύμα, οι οποίες συνδιαμορφώνουν την διανοητική σφαίρα του Ελευθεροτεκτονισμού…”, (Νικολόπουλος, 2018).

Ο Τεκτονισμός εξελίσσεται εντός ενός πλαισίου εφαρμοσμένης φιλοσοφίας όπου τίθενται, δια της διανοητικής διερεύνησης, ουσιαστικά ερωτήματα, για την σχέση του ανθρώπου με τον εαυτόν του και για την σχέση του με τον κόσμο και την θέση του μέσα σε αυτόν.

Το βασικό ερώτημα το οποίο μελετάται, είναι η ανθρώπινη ύπαρξη ως πνευματική και ηθική οντότητα, καθώς και η διερεύνηση της ανθρώπινης συνειδητότητας.

Τα ερωτήματα αυτά προσεγγίζονται κυρίως με βιωματικές δράσεις και διδασκαλίες. Οι δράσεις αυτές, με την χρήση αλληγοριών και συμβόλων, οδηγούν τα μέλη του Τεκτονισμού σε νοητικές διαδικασίες ενδο-ανασκόπησης, αυτογνωσίας και εν τέλει επαναπροσδιορισμού πολλών στοιχειών του προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία βελτιώνονται εκτός του προκαθορισμένου αξιακού πλαισίου.

Ξεκίνησε κατά τα τέλη του 16ου/αρχές του 17ου αιώνα και αριθμεί γύρω στα 6 εκατομμύρια μέλη. Μέλη της Αδελφότητας μπορούν να γίνουν άνδρες και γυναίκες ενήλικοι, οι οποίοι είναι ελεύθεροι κατά την βούληση και χρηστών ηθών, υπό την προϋπόθεση ότι πιστεύουν σε ένα Υπέρτατο Ον και την Αθανασία της Ψυχής.

Γεννήθηκε μέσα από πνευματικού περιεχομένου συζητήσεις και προβληματισμούς ανθρώπων οι οποίοι είχαν φιλοσοφικές και υπαρξιακές αναζητήσεις, κύρια προερχόμενες από την διαλογική προσέγγιση της γραμματείας, της φιλοσοφίας, των μυστηρίων και των θεσμών των πρώτων ανθρωπίνων κοινωνιών.

Η ενασχόληση αυτή, στη διάρκεια της μεγάλης διαχρονικής πορείας του Τεκτονισμού, αναπλαισίωσε αρχέγονες Αξίες, δημιούργησε Ήθος, καλλιέργησε Αρετές, διαμόρφωσε την πορεία προς την Αλήθεια, την Σοφία, το ΦΩΣ, δηλαδή συνετέλεσε στη δημιουργία της “Επιστήμης της Ζωής”.

Εις τον Ελευθεροτεκτονισμό το Καθήκον του Ανθρώπου είναι:

• Σέβας προς τον Θεόν

• Αγάπη προς την Πατρίδα και τον Πλησίον, και

• Τρυφερά Αφοσίωσις εις την Οικογένειαν

Ο Ελευθεροτεκτονισμός πρεσβεύει ότι η πορεία της ζωής μας, η πορεία προς την Τελειοποίηση, η πορεία προς το ΦΩΣ, πρέπει να κατευθύνεται από την Σοφία, την Ηθική -Δύναμη και το Κάλλος. Και όπως αναφέρει ο Τζον Λοκ σε μία φράση του, η οποία εντοπίζεται σε γράμμα του (Ahiman Rezon, έκδοση 1781, Μεγάλη Στοά της Πενσυλβανίας), στην οποία ο Λοκ γράφει για τον Ελευθεροτεκτονισμό:

«Από όλες τις Τέχνες και τα Μυστικά του Ελευθεροτεκτονισμού, εκείνο που επιθυμώ περισσότερο να μάθω είναι: ‘‘Η δεξιοτεχνία να γίνεσαι τέλειος’’, και εύχομαι το μήνυμα αυτό να μεταφερόταν σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, εφόσον δεν υπάρχει τίποτε πιο αληθινό από την όμορφη πρόταση : ότι, όσο καλύτεροι είναι οι άνθρωποι, τόσο θα αγαπούν ο ένας τον άλλο: Αρετή που έχει κάτι τόσο εξευγενισμένο, ώστε να διεκδικεί τις καρδιές εκείνων που την κατέχουν».

Η συνεχής αυτή πνευματική προσπάθεια του Τεκτονισμού, στοχεύει στην καλλιέργεια της Παιδείας του ανθρώπινου γένους, κύρια μέσω της διαδόσεως της Αληθείας και των υψηλοτέρων ηθικών Ιδεών, έτσι ώστε η ανθρώπινη κοινωνία να οδηγηθεί προς την Πρόοδο, τον Ανθρωπισμό και την Ευδαιμονία.

Οι ηθικές Ιδιότητες και οι κοινωνικές και πολιτικές Αρετές όπως, η κοινωνική Αλληλεγγύη, η καθολική Αδελφότητα, η Ανοχή, η Ενσυναίσθηση, η Ανεξιθρησκεία, ο Σεβασμός της ελεύθερης Βούλησης, η Ελευθερία, ο Σεβασμός των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η προσήλωση στο Καθήκον, η Ελευθερία των Δοξασιών εκάστου για την έρευνα της Αλήθειας, η Εργατικότητα, η Πίστη προς την Πρόοδο, η αδιατάρακτη Ειρήνη, η Ευδαιμονία της Ανθρωπότητος, είναι βασικά στοιχεία της Τεκτονικής Διδασκαλίας.

Τεκτονισμός είναι η καλλιέργεια αυτών των ευγενών Στάσεων και Συναισθημάτων.

Είναι η καλλιέργεια της Ηθικότητας και της Αρετής.

Η απόκτηση αυτών οδηγεί στην πνευματική ανέλιξη. Αυτά διαμορφώνουν την πορεία προς το Φως, την Σοφία, την απόλυτο Αλήθεια, την Θέωση!

Αυτά καλλιεργεί, αποκτά και εφαρμόζει στην καθημερινότητά του ο πραγματικός Τέκτων!

Δεν χωρούν αρνητικά συναισθήματα και συμπεριφορές, τα οποία πρώτα-πρώτα αμαυρώνουν τον ψυχισμό του ιδίου και στην συνέχεια τις σχέσεις του με τον συνάνθρωπό του.

Μίση, εμπάθειες, ζήλιες, φθόνος, κακόβουλες συμπεριφορές, όλα τα στοιχεία τα οποία καταστρέφουν την ισχυρή δυναμική και συνοχή της τεκτονικής Αδελφότητας, δεν υφίστανται εντός των υγιών Τεκτονικών Δυνάμεων!

Ο Τεκτονισμός καλλιεργεί το “Αγαθόν” στη ψυχή μας!

Και αυτό εξωτερικεύεται με τον Σεβασμό προς κάθε έμβιο όν, με την Αγάπη και Ενσυναίσθηση στο συνάνθρωπο, με την Ανοχή και Κατανόηση της κάθε δυσκολία του/της Αδελφού/ης μας.

Σεβόμαστε και τιμούμε την Αυταξία του καθενός!

Προστρέχουμε στον πάσχοντα.

Σεμνότητα, Αλτρουισμός, Ανιδιοτέλεια, τα χαρακτηριστικά μας.

Χρειάζεται Δύναμη Ψυχής, Υπομονή και επίκτητος Σεβασμός, για να μπορέσει κάποιος να ακολουθήσει την ατραπό του Τεκτονισμού.

Δύσκολη πορεία! Χωρίς υπεροψία και εγωκεντρισμό!

Δύσκολη αλλά προκλητική, για την Αξία και το μέγεθος του ατομικού μας αποτυπώματος που θα αφήσουμε, όταν κατευθυνθούμε προς την Αιώνιο Ανατολή!

Αυτός λοιπόν είναι ο Τ ε κ τ ο ν ι σ μ ό ς , τον οποίον με σεμνότητα υπηρετούμε!

Παρόμοιες Δημοσιεύσεις

Πίσω στις Δημοσιεύσεις