Κατηγορία: Τεκτονικές

 • Ω   Ε ρ γ α σ ί α  !!!

  24/04/2024
  Ιωάννα Λαχανά Εργασία είναι κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, που αποσκοπεί στην παραγωγή και προσφορά ενός προϊόντος, υλικού ή πνευματικού. Μπορεί να είναι χειρωνακτική,…
 • John Locke και Ελευθεροτεκτονισμός

  09/03/2024
  Τζων Λοκ, ο φιλόσοφος που ανέδειξε την τεκτονική του ιδιότητα μέσα από τα κείμενά του. Ο Τζων Λοκ (John Locke),…
 • Η χρήση της Συμβολικής Γλώσσας στον Ελευθεροτεκτονισμό

  18/02/2024
  Ο Ελευθεροτεκτονισμός ως γνωστόν είναι ένα σύστημα ηθικής το οποίο περιλαμβάνει μεθοδολογία αναζήτησης της Αλήθειας με την χρήση συμβόλων και…
 • Ελευθεροτεκτονισμός και Μουσική :

  16/02/2024
  Μουσική μια εκ των Ελευθερίων Τεχνών " Η Μουσική είναι η Τέχνη των ήχων και των διαφόρων παραλλαγών αυτών. Αύτη…
 • Η Τεκτονική Πορεία προς το ΦΩΣ

  16/02/2024
  " Κρούεται η θύρα του Ναού ατάκτως", και κάπως έτσι ξεκινά το ταξίδι μας! Ένα ταξίδι που με πολύ περίσκεψη…
 • Ο  Διαβήτης

  15/02/2024
  ".... Η Τελετάρχης θέτει εις την μεν αριστεράν χείρα της Δοκίμου ξύλινο μεγάλο Διαβήτη, του οποίου το ένα σκέλος στηρίζει…
 • Οι Τεκτονικές Στήλες  B  και  J

  15/02/2024
  Με την επιβεβαίωση ότι είναι "Ελεύθερη και χρηστών ηθών'" άνοιξε η Θύρα, εγένετο η είσοδος της δοκίμου εις τον Ναό…
 • Ο  Μαγικός   Αυλός

  15/02/2024
  Wolfgang Amadeus Mozart Μέσα στο μεγαλειώδες αυτό Έργο, όπου το τεκτονικό Ιδεώδες της ανθρώπινης πνευματικής ανύψωσης, διανθίζεται από την έξοχη…
 • ΣΟΦΙΑ – ΙΣΧΥΣ – ΚΑΛΛΟΣ

  15/02/2024
  "Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην. Η δε γη ην αόρατος και ακατασκεύαστος, και σκότος επάνω…
 • Το Τεκτονικό Περίζωμα

  09/02/2024
  "Φέρε το Περίζωμα τούτο, σύμβολον της Εργασίας......", λέει η Σεβασμία στη δόκιμο και επιβεβαιώνει την απόφαση της Στοάς για την…